ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

Ακύρωση εντολής πριν την παράδοση  (δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την παράδοση)
1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή, ήτοι να ακυρώσει τη συναλλαγή
αγοραπωλησίας, πριν λάβει τα αγορασθέντα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης
αποστέλλει έγγραφη δήλωση ακύρωσης στην Εταιρεία Dental Progress Μ.ΕΠΕ (εφεξής
Εταιρεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] . Η Εταιρεία θα αποδεχθεί
εγγράφως την ακύρωση και θα επιστρέψει το τίμημα στον πελάτη με πίστωση της πιστωτικής
/ χρεωστικής του κάρτας μόνο εφόσον το (αγορασθέν) προϊόν/τα δεν έχουν παραδοθεί στην
επιχείρηση ταχυμεταφορών (courier) για παράδοση στον Πελάτη.
Στη περίπτωση που τα προϊόντα έχουν ήδη δοθεί στην επιχείρηση ταχυμεταφορών (courier),
τότε η ακύρωση της αγοράς θα συντελεστεί με την επιστροφή των προϊόντων κατά τους
κατωτέρω όρους:
 Αλλαγή των προϊόντων μετά την παράδοση.
2. Στη περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την πραγματοποιηθείσα αγορά,
έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή,
ο Πελάτης μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα – email στην Εταιρεία  στην κατωτέρω
ηλεκτρονική διεύθυνση, [email protected] ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά
στο 2107790023 , ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του.
Για αλλαγή μη λανθασμένου, μη κατεστραμμένου ή γενικότερα μη ελαττωματικού προϊόντος,
ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής της επιστροφής (κούριερ, μεταφορική,
ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται με δική του ευθύνη.
3. Αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές για προϊόντα που πωλούνταν με έκπτωση κατά τη στιγμή
της αγοράς.
4. Στη περίπτωση που το νέο προϊόν έχει τιμή υψηλότερη από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε
ο Πελάτης θα ειδοποιείται ηλεκτρονικά, με e-mail, ώστε να προχωρήσει σε διαδικασία
πληρωμής (του ποσού της διαφοράς). Το e-mail θα περιλαμβάνει οδηγίες για τη πληρωμή της
διαφοράς. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η
Εταιρεία θα πιστώσει στον Πελάτη τη διαφορά σύμφωνα με τα κατωτέρω.
Επιστροφή Προϊόντων μετά την παράδοση (Δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την
παράδοση).
5. Στη περίπτωση που ο Πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος με την αγορά που
πραγματοποίησε, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν και να ζητήσει επιστροφή του
πληρωθέντος τιμήματος όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία
του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση). Στην περίπτωση
αυτή, ο Πελάτης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/email Εταιρεία  στην
κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, [email protected], ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά
στο 2107790023, ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν του
πληρωθέντος τιμήματος.
Για επιστροφή μη λανθασμένου, μη κατεστραμμένου ή γενικότερα μη ελαττωματικού
προϊόντος με σκοπό την επιστροφή των χρημάτων, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα
αποστολής της επιστροφής (κούριερ, μεταφορική, ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται
αποκλειστικά με δική του ευθύνη.
Προθεσμία για αλλαγή ή για επιστροφή προϊόντων.
6. Κάθε αίτημα για αλλαγή ή επιστροφή προϊόντος πρέπει να αποστέλλεται εντός 15
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Τα αιτήματα για αλλαγή ή
επιστροφή των προϊόντων μετά την περίοδο των 15 ημερολογιακών ημερών γίνονται δεκτά
μόνο σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων σύμφωνα με τον ελληνική νομοθεσία, βάσει
των διατάξεων που εφαρμόζονται στις συμβάσεις πώλησης.
Όροι και προϋποθέσεις για την εγκυρότητα αλλαγής ή επιστροφής προϊόντος.
Επιστροφή ή αλλαγή ολόκληρου του προϊόντος. 

7. Αμφότερα τα δικαιώματα αλλαγής και επιστροφής του προϊόντος (δικαίωμα υπαναχώρησης
από την πώληση) αφορούν ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν δύναται να ασκηθεί επί
τμήματος – μέρους του προϊόντος.
Κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων.
8. Η επιστροφή ή αλλαγή ενός προϊόντος δεν θα γίνεται δεκτή εάν αποδεικνύεται ότι το
προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί. Στη περίπτωση αυτή το προϊόν θα επιστρέφεται στον πελάτη με
δική του επιβάρυνση.  Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται (για επιστροφή τιμήματος ή για
αλλαγή) στην αρχική τους κατάσταση, πλήρη και ακέραια και η αρχική τους συσκευασία να
μην έχει αποσφραγιστεί.
Αποστολή των προϊόντων στην Εταιρεία
9.  Η αποστολή των προς επιστροφή ή προς αλλαγή προϊόντων εντός Ελλάδος γίνεται δωρεάν
μόνο μέσω της ίδιας εταιρείας Ταχυμεταφορών με την οποία απεστάλη το προϊόν αρχικώς. Σε
περίπτωση αποστολής του προϊόντος προς επιστροφή ή προς αλλαγή με άλλη εταιρία
Ταχυμεταφορών, ο πελάτης θα βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.
Ο Πελάτης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/email στην Εταιρεία στις
κατωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, [email protected], ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά
στο 2107790023, ζητώντας την επιστροφή ή αλλαγή του προϊόντος. Το κόστος αποστολής
των προς επιστροφή ή προς αλλαγή προϊόντων εκτός Ελλάδος βαρύνουν τον πελάτη.
10. Για κάθε προϊόν που επιστρέφεται ή για το οποίο ζητείται αλλαγή, ο Πελάτης οφείλει να
περιλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο της απόδειξης – τιμολογίου της αρχικής αγοράς.
Κόστος παράδοσης για προϊόντα των οποίων ζητείται η αλλαγή.
11. Στην περίπτωση λανθασμένου, κατεστραμμένου ή ελαττωματικού προϊόντος, για το οποίο
ζητείται η αλλαγή, ο Πελάτης δεν θα βαρύνεται με το κόστος για την δεύτερη παραλαβή του
νέου προϊόντος που απέκτησε κατόπιν της αλλαγής.
Προϋποθέσεις για την επιστροφή προϊόντων.
12. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η Εταιρεία
δύναται να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα και
συνεπώς να μη δεχθεί την επιστροφή ή την αλλαγή του προϊόντος ιδίως στην περίπτωση
προϊόντων που δεν επιστρέφονται άθικτα, πλήρη, ακέραια και με την αρχική τους συσκευασία
σφραγισμένη. 
Επιστροφή τιμήματος.
13. Μόλις η Εταιρεία λάβει αίτημα – email επιστροφής ή αλλαγής προϊόντος και εφόσον
τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, θα προβαίνει στην πίστωση τη κάρτας (πιστωτικής –
χρεωστικής) του Πελάτη με το σχετικό ποσό. Για την επεξεργασία του αιτήματος και την
πραγματοποίηση της πιστωτικής εγγραφής απαιτούνται συνήθως 7 εργάσιμες ημέρες.
Ο Πελάτης θα ειδοποιείται με το πέρας της επεξεργασίας του αιτήματος επιστροφής/αλλαγής.
 Στην κατά τα ανωτέρω περίπτωση που η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης για ελαττώματα
των επιστραφέντων προϊόντων, θα διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού το σχετικό ποσό της
αξιούμενης αποζημίωσης με το προς επιστροφή τίμημα.
Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου
(2107790023 & 2107704942 ή μέσω email ([email protected]).