Σεβόμενη τα προσωπικά σας δεδομένα, η Dental Progress εφαρμόζει τον Νέο Γενικό Κανονισμό για τη Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, πάντα με τη συγκατάθεσή σας και σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με αποκλειστικό σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας και την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Τα δεδομένα – στοιχεία αυτά τα διαχειριζόμαστε με τη μέγιστη υπευθυνότητα και δεν τα μεταφέρουμε ή μοιραζόμαστε με τρίτους χωρίς την άδεια σας.

Απόλυτη πρωτεραιότητά μας είναι η προστασία της ιδιοτικότητάς σας και των δεδομένων σας.

Εφόσον επιθυμείτε οιαδήποτε διόρθωση, τροποποίηση, διαγραφή, ή περιορισμό των δεδομένων που μας έχετε δηλώσει μέχρι σήμερα, μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα μέσω mail στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη – τίτλο “GDPR”, αναφέροντας αναλυτικά τη διόρθωση, τροποποίηση, διαγραφή ή περιορισμό των δεδομένων που επιθυμείτε.

Τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση οιασδήποτε αγοράς (ηλεκτρονικής, τηλεφωνικής κλπ) και γίνεται πάντα με τη δική σας συγκατάθεση.

Τα στοιχεία σας είναι απόλυτα ασφαλή μαζί μας.