Περιγραφή

Ιδιαίτερα ανθεκτική και αποτελεσματική ακόμη και για αφαίρεση κονιών.