Περιγραφή

Ρητίνη για τη δημιουργία χώρων σε νάρθηκες. Φωτοπολυμεριζόμενη, με μεθακρυλική βάση. Μπλε χρώματος ρητίνη η οποία τοποθετείται σε εκμαγεία για τη δημιουργία χώρων (reservoirs) στους νάρθηκες λεύκανσης. Χρησιμοποιείται και για την επισκευή κενών και ρωγμών στα εκμαγεία. Συσκευασία: Σύριγγα 1,2ml