Περιγραφή

Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου, με ευγενόλη ή χωρίς, για προσωρινή συγκόλληση, μόνιμων και προσωρινών στεφανών και γεφυρών. Συσκευασία: 1 πάστα βάσης 25gr, 1 πάστα ενεργοποίησης 18gr.